Behebung des Problems, dass Android GPS nicht funktioniert

Wenn die GPS-Funktion nicht funktioniert, kann Ihr Gerät Ihren Standort nicht ermitteln und einige Anwendungen können nicht funktionieren. Aber keine Sorge, hier sind einige mögliche Wege, um GPS nicht funktionieren zu beheben.

Jedes Smartphone ist mit einer GPS-Funktion ausgestattet, die es dem Gerät ermöglicht, jederzeit Ihren Standort zu kennen. Mit GPS können Sie Ihr Telefon oder Auto aufspüren, wenn es gestohlen wurde, oder den Standort Ihrer Familienmitglieder im Auge behalten. Einige Anwendungen funktionieren sogar nicht ohne GPS.

So beheben Sie das Problem mit dem nicht funktionierenden GPS

Die Schritte, die Sie unternehmen müssen, um Probleme mit dem GPS zu beheben, hängen von der Ursache des Problems ab. Wenn das Problem nicht durch den Netzbetreiber oder eine Fehlfunktion der Hardware verursacht wird, können Sie es selbst beheben.

Wir haben einige der effektivsten Lösungen für die Probleme aufgelistet, die dazu führen können, dass das GPS auf Ihrem Smartphone nicht mehr funktioniert.

1. Überprüfen Sie den GPS-Status

Auch wenn das Überprüfen des GPS-Status etwas technisch ist, können Sie es dennoch ohne große Schwierigkeiten durchführen.

Um den GPS-Status zu überprüfen, müssen Sie sich Zugang zu den geheimen Menüs des Betriebssystems des Geräts verschaffen. Dazu benötigen Sie den Code, der Ihnen dies ermöglicht. Öffnen Sie die Telefon-App, tippen Sie auf die Schaltfläche Verfassen und geben Sie je nach Smartphone-Modell und Hersteller *#*#4636#**, *#0*# oder #7378423#** ein.

Sobald Sie Zugriff auf das Menü erhalten haben, tippen Sie je nach verfügbarem Endgerät auf Sensortest/Telefoninfo/Servicetest und wählen Sie die Option GPS-Test. Das Gerät führt den Test der GPS-Funktion durch und informiert Sie, wenn etwas nicht in Ordnung ist.

Optional können Sie die App GPS-Test installieren, die die GPS-Funktion Ihres Geräts automatisch analysiert und Probleme erkennt, die die Leistung beeinträchtigen könnten.

2. Schalten Sie das GPS aus und ein

Dies ist die erste Maßnahme, die Sie ergreifen sollten, sobald Sie ein Problem mit dem GPS Ihres Smartphones feststellen. In manchen Fällen ist das De- und Aktivieren des GPS die einzige Maßnahme, die Sie ergreifen müssen, um das Gerät wieder zum Laufen zu bringen.

Auf diese Weise aktualisieren Sie es und geben dem Gerät die Chance, alle Probleme zu beheben, die das GPS daran gehindert haben, wie gewohnt zu funktionieren. Dazu müssen Sie nur den Benachrichtigungsschirm am oberen Bildschirmrand des Geräts ausfahren und auf das GPS-Symbol tippen.

Lassen Sie diese Funktion für eine kurze Zeit ausgeschaltet, bevor Sie sie wieder einschalten, und überprüfen Sie, ob das GPS auf Ihrem Telefon funktioniert.

3. Starten Sie Ihr Smartphone neu

Wenn das Aus- und Einschalten des GPS nicht zum gewünschten Ergebnis geführt hat, sollten Sie versuchen, Ihr Smartphone neu zu starten. Auf diese Weise geben Sie dem Gerät die Möglichkeit, die Einstellungen zurückzusetzen, die möglicherweise dazu geführt haben, dass das GPS nicht mehr funktioniert.

Auch wenn dies eine schnelle Lösung für GPS-Probleme ist, sollten Sie bedenken, dass die Ursache des Problems weiterhin bestehen kann, so dass Sie einen Weg finden müssen, um es zu beheben.

4. Deaktivieren Sie den Flugzeugmodus

Der Flugmodus verhindert, dass Ihr Smartphone eine Verbindung zu Mobilfunk- oder WiFi-Netzwerken herstellt. Wenn Sie ihn aktivieren, kann das Gerät die Verbindung zu den Netzwerken, die das GPS beeinträchtigt haben, trennen.

Der Flugzeugmodus kann über die Benachrichtigungsleiste aufgerufen werden und Sie müssen nur auf das Symbol tippen, um ihn zu aktivieren. Lassen Sie den Flugmodus etwa eine Minute lang eingeschaltet und deaktivieren Sie ihn dann, indem Sie auf sein Symbol tippen.

5. Laden Sie den Akku des Geräts auf

Smartphones können in einen Energiesparmodus wechseln, wenn der Akku fast leer ist. Im Energiesparmodus wird das GPS deaktiviert, um den Stromverbrauch zu senken. Wenn Sie den Akku des Geräts immer aufgeladen halten, können Sie Probleme mit dem GPS vermeiden.

6. Löschen Sie den Cache der Karten-App

Die im Cache der Karten-App gespeicherten Daten belegen möglicherweise zu viel Speicherplatz auf Ihrem Telefon, was dazu führt, dass das GPS nicht mehr funktioniert.

Sie können den Cache der Karten-App in wenigen einfachen Schritten leeren.

Schritt 1: Suchen Sie das Untermenü Apps im Menü Einstellungen und tippen Sie darauf. Blättern Sie weiter durch die auf Ihrem Telefon installierten Apps, bis Sie die Karten-App erreichen.

Schritt 2: Tippen Sie auf die Karten-App und löschen Sie den Cache und die Daten. Starten Sie Ihr Telefon anschließend neu und überprüfen Sie, ob das GPS funktioniert.

7. Verbessern Sie die Genauigkeit der Standortdienste

Wenn Sie die GPS-Einstellungen anpassen, kann die Funktion genauer werden, wenn sie Schwierigkeiten hat, Ihre genauen Standorte zu ermitteln. Das Verbessern der Genauigkeit der Ortungsdienste ist ein unkomplizierter Prozess, der nur ein paar Fingertipps erfordert.

Schritt 1: Wählen Sie die Option Standort aus dem Menü Einstellungen und tippen Sie dann auf die Funktion Modus.

Schritt 2: Wählen Sie die Einstellung Modus für hohe Genauigkeit und bestätigen Sie die Änderungen.

BITCOIN ODBIJA SIĘ W MIARĘ JAK WIELKA BRYTANIA AUTORYZUJE SZCZEPIONKĘ PFIZER-BIONTECH’S

W środę Bitcoin powrócił na terytorium pozytywne, tak jak szczepionka koronawirusowa Pfizer i BioNTech zdobyła autoryzację w Wielkiej Brytanii.

Krajowa Agencja Regulacyjna ds. Leków i Produktów Ochrony Zdrowia ogłosiła zatwierdzenie szczepionki w środę rano. W międzyczasie firmy Pfizer i BioNTech ogłosiły, że w najbliższych dniach rozpoczną dostarczanie do Wielkiej Brytanii dawek dwuskrzydłowej szczepionki, co stanowi pierwszy kluczowy etap w ograniczaniu rozprzestrzeniania się wirusa, który zainfekował dziesiątki milionów osób i zabił ponad 1,5 miliona ludzi na całym świecie.

UPSIDE

Pierwsza reakcja rynku Bitcoin na zatwierdzenie szczepionki była pozytywna.

Wzorcowa kryptokur waluta wzrosła nawet o 2,99 procent, osiągając w ciągu dnia poziom 19 340 dolarów przed sesją otwarcia w Londynie. Jej wzrost nastąpił po depresyjnym wtorku, w którym cena spadła o około 1000 dolarów przed zamknięciem sesji, co wskazuje na zachowania przynoszące zyski wśród jednodniowych traderów przy ostatnich rekordowych wzrostach.

Technicznie, odbicie przygotowało Bitcoin’a do powtórnego przetestowania jego rekordowego poziomu ustanowionego dzień wcześniej. Jeden z inwestorów krypto walutowych skomentował, że jest skłonny rozszerzyć swoje długie cele do 19.964 dolarów, zauważając, że „[byczy] układ został oficjalnie uruchomiony“. Zasadniczo, wyglądało to jak sygnał do kolejnej rekordowej korekty.

BITCOIN IMMUNE

Bitcoin do tej pory pozostawał odporny na wieści o udanych próbach szczepionek, ponieważ większość inwestorów popierała jego byczą stronniczość lub przydzielała mu część swoich portfeli.

Na przykład, szczepionka Pfizer-BioNtech pojawiła się z 90-procentową skutecznością około 11 listopada. Skłoniło to do sprzedaży na rynku złota, ale nie miało wpływu na inne bezpieczne Bitcoin. Udowodniło to nieco, że krypto waluta jest na drodze do uniezależnienia się od tradycyjnych rynków.

W międzyczasie cena Bitcoina również wzrosła, ponieważ wielu ekonomistów zaakceptowało pomysł, że przyszła szczepionka zwiększy inflację.

Zauważyli oni, że ochrona przed COVID-em pobudziłaby ożywienie gospodarcze w USA, pozwalając ludziom wydawać więcej niż oszczędzać. Podniosłoby to wskaźnik cen wydatków na konsumpcję indywidualną, wzorcową miarę inflacji Rezerwy Federalnej. Bank centralny USA spodziewa się osiągnąć cel inflacyjny w wysokości 2 proc. rocznie, stosując tę samą metrykę.

Byk Bitcoinów traktuje krypto walutę jako aktywo antyinflacyjne, biorąc pod uwagę jej ograniczony limit podaży wynoszący 21 mln żetonów. Z drugiej strony, dolar amerykański nie ma takich ograniczeń podaży. W warunkach inflacji greenback ma tendencję do obniżania się. Spadł on nawet w środę po zatwierdzeniu szczepionki przez Wielką Brytanię.

Dlatego też byki uważają, że duże firmy siedzące na szczycie rezerw dolara niedźwiedziego ostatecznie przetasowałyby jego część na Bitcoin. W rezultacie, kurs BTC/USD wzrośnie.

Na razie Bitcoin wygląda na silniejszego wobec perspektywy ożywienia gospodarczego spowodowanego szczepionką.

ETHEREUM SIEHT WEITERE VERLUSTE, WENN DER KRYPTO-MARKT „JENSEITS DER BAISSE“ WIRD

  • Ethereum und der aggregierte Krypto-Markt waren in den vergangenen 24 Stunden von einem starken Abwärtstrend betroffen.
  • Dies ist auf mehrere makroökonomische Entwicklungen zurückzuführen, darunter Nachrichten über den Gesundheitszustand von Präsident Trump sowie die Entscheidung der Regierung, die BitMEX-Eigentümer zu erfassen.
  • Trotz der offenkundigen Baisse dieser verkäuflichen Nachrichtenereignisse befinden sich sowohl Ethereum als auch Bitcoin Pro immer noch über ihren mehrwöchigen Tiefstständen
  • Dennoch erwartet ein Analyst, dass Ethereum in naher Zukunft weitere Einbußen zu verzeichnen haben wird.
  • Er strebt insbesondere eine Senkung auf die nächste Unterstützungsebene auf 325 oder 315 Dollar an.

Ethereum und der gesamte Krypto-Währungsmarkt sind derzeit mit einigen immensen Turbulenzen konfrontiert, wobei die Verkäufer dies als Vorteil nutzen, um den Druck auf der Verkaufsseite zu verstärken.Der Preis von ETH liegt derzeit unter dem von Bitcoin, da die Investoren vor Altmünzen fliehen wollen, da sie Gefahr laufen, dass diese in Zukunft eine erhöhte Volatilität erfahren.

Ein Analyst ist der Ansicht, dass der kurzfristige Trend des aggregierten Krypto-Marktes nun fest in der Gunst der Anleger steht.Daher stellt er fest, dass der Preis von Ethereum weiter nach unten tauchen wird, bevor es genügend Unterstützung findet, um seinen Abstieg zu verlangsamen und höher zu steigen.

ETHEREUM-PREIS TAUCHT BEI SCHWACHEM MARKT TIEFER

Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels wird Ethereum bei seinem derzeitigen Preis von 337 USD um knapp 5% nach unten gehandelt, was einen bemerkenswerten Rückgang gegenüber den jüngsten Höchstständen von 355 USD bedeutet, die kurz vor dem Rückgang nach der Ankündigung von Präsident Trump festgelegt wurden.

Bitcoin übertrifft derzeit die ETH und verzeichnet derzeit nur einen Kursrückgang von 2%.Trotz der Schwäche der ETH ist es wichtig zu erwähnen, dass sie immer noch über ihren mehrwöchigen Tiefstständen von 315 $ gehandelt wird, die während des jüngsten marktweiten Abschwungs festgelegt wurden.

HIER IST DER GRUND, WARUM DIE ETH NOCH WEITER NACH UNTEN SEHEN KÖNNTE

Während er seine Gedanken über den gegenwärtigen Zustand des Krypto-Marktes teilte, nannte ein Analyst ihn „jenseits der Baisse“.

Daher rechnet er bei Ethereum mit weiteren Einbußen, insbesondere mit einem Abwärtsziel im unteren 300-$-Bereich.

„ETH-Update: 20% meiner Position hier geschlossen. Ich hatte zwar vor, mehr zu schließen, aber die Amerikaner sind noch nicht einmal wach, und die gegenwärtige Atmosphäre ist jenseits der Baisse der IMO. Ich schütze auch die Spot-Positionen, obwohl ich bereits recht ausgeglichen bin. Mit 350 ebenfalls früher hinzugefügt“.

Wohin sich der gesamte Markttrend als nächstes entwickeln wird, hängt wahrscheinlich von Bitcoin ab, was seine Reaktion auf seine Unterstützung von 10.200 $ für Ethereum und andere Altmünzen entscheidend macht.

Mudança na Política de Inflação do Fed irá beneficiar muito a Crypto, diz o CEO da Ripple Brad Garlinghouse

Há dois dias, o presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, anunciou uma mudança marcante de política para sua meta de inflação. Isto implica que o banco central se sente à vontade para permitir que a inflação ultrapasse sua meta de 2% nos próximos anos.

De acordo com o CEO da Ripple, Brad Garlinghouse, a nova abordagem do Fed à inflação está lançando as bases para mais rebaixamento do dólar americano a curto prazo, o que, em última análise, será um trunfo para o criptograma.

Reserva Federal Faz uma Mudança Monumental na Estrutura da Política Monetária

Na quinta-feira (27 de agosto), o presidente do Fed Powell anunciou uma mudança importante em sua estratégia para a política de taxas de juros que permite que a inflação fique acima de 2%, mantendo as taxas mais baixas por um período de tempo prolongado. Powell enfatizou que o foco principal do Fed agora é aumentar o emprego de tal forma que beneficie as comunidades de baixa e moderada renda.

Notavelmente, a decisão do Fed de deixar a inflação esquentar provavelmente reduzirá o poder de compra do dólar que, por sua vez, empurrará os preços de ativos como ouro e bitcoin para cima. Fiel à forma, o preço da moeda principal da criptocracia saltou 1,9% durante o discurso de Powell para chegar a US$ 11.600. Desde então, a criptocracia superior recuou ligeiramente para $11.550,25 na hora da imprensa.

A mudança de política do Fed dará à Crypto uma vantagem competitiva – Garlinghouse

Comentando a decisão histórica do Fed de estimular a inflação, Brad Garlinghouse, da Ripple, sugeriu que a mudança será altamente favorável para a indústria de criptografia.

A Garlinghouse está apostando que o dólar americano enfrentará um novo rebaixamento no curto prazo. Acontece que o bitcoin se tornará mais atraente para os investidores que se juntarão a ele para proteger seu capital contra o enfraquecimento do dólar.

Ele tweeted:

„A pandemia está jogando tantos livros de brincadeiras pela janela… a ação de ontem voa em face de décadas de precedentes. Sinais apontam para uma maior desvalorização do dólar a curto prazo (levando a uma maior diversificação de ativos que certamente será boa para o criptograma)“.

No final das contas, esta grande disparidade tem um preço. Os irmãos Winklevoss, por exemplo, previram que o bitcoin provavelmente subirá para 500 mil dólares um dia devido ao fato de ser literalmente a única cobertura de longo prazo contra a inflação induzida pelo FED. Aqueles que saltarem para o vagão criptográfico tarde serão os únicos a pagar.

Zoom’s Datenskandal zeigt, dass Blockchain die Zukunft der Kommunikation sein könnte

Als Menschen auf der ganzen Welt begannen, den Befehlen zu folgen und sich in ihren Häusern zu verstecken, gewann die beliebte Videokonferenzplattform Zoom schnell neue Nutzer. In einem kürzlich erschienenen Blog-Beitrag wurde festgestellt, dass sie im vergangenen Monat täglich mehr als 200 Millionen Nutzer Bitcoin Evolution erreicht hatte, gegenüber 10 Millionen im Dezember. Von virtuellen Konferenzen bis hin zu Online-Geburtstagsfeiern sind Tausende von Menschen zu Zoom geströmt, um in einer Zeit, in der gesellschaftliche Zusammenkünfte verboten sind, gesellig zu bleiben.

So wurde Bitcoin Revolution groß

Doch obwohl Zoom die perfekte Alternative zu persönlichen Treffen zu sein schien, hat sich im System ein großer Sicherheitsmangel eingeschlichen. Nach dem plötzlichen Anstieg der täglichen Nutzer wurde letzte Woche entdeckt, dass Tausende von persönlichen Zoom-Videos im Internet veröffentlicht wurden.

Wo liegt das Problem?

Ankit Bhatia, CEO und Mitbegründer der sozialen Plattform Sapien Network, sagte gegenüber Cointelegraph, dass das Einloggen bei Zoom nie ein sicherer Prozess gewesen sei:

„Wenn Sie den Server kennen, auf dem der Zoom-Anruf aktiviert ist, dann brauchen Sie nur ein Skript auszuführen, um die richtige Zahlenfolge zu einem bestimmten Zeitpunkt zu generieren, und schon wären Sie möglicherweise bei einer Konferenz, sei es ein tägliches Technik-Meeting oder ein AA-Meeting. Dies ist besonders einfach, wenn Zoom-Benutzer ihre Meetings nicht mit einem Passwort schützen.

Vonage-Mitbegründer startet dezentralisierte Video-Chat-Anwendung zur Bekämpfung von Zoom

Zusätzlich zu Fremden, die Zugang zu „privaten“ Zoom-Videos haben, wurden auch persönlich identifizierbare Informationen wie E-Mail-Adressen und Passwörter kompromittiert.

Der Pionier des Voice-over-Internet-Protokolls, Jeff Pulver, sagte gegenüber Cointelegraph, dass das Hauptproblem bei allen wichtigen Kommunikationsdiensten wie Zoom darin besteht, dass sie zentralisierte Datenspeichermechanismen verwenden. Aus diesem Grund stellt Zoom eine Sicherheitsbedrohung für die von ihm gesammelten sensiblen Informationen dar. Er erklärte:

„Firmen wie Zoom sagen, dass sie keinen Zugriff auf Benutzerdaten haben, aber sie nutzen dennoch Daten, die von diesen Anwendungen erzeugt werden, wie z.B. wie oft Benutzer mit jemandem sprechen, dessen Telefonnummern sie im Adressbuch ihres Smartphones gespeichert haben. Die Weiterleitung aller geschäftlichen und persönlichen Daten über einen zentralen Server mit einem primären Kontaktpunkt stellt eine überwältigende Anzahl von Bedrohungen für die Informationssicherheit dar.

Pulver, Autor der „Pulver-Verordnung“, die von der U.S. Federal Communications Commission verabschiedet wurde, um sicherzustellen, dass Benutzer für Kommunikationsanwendungen wie FaceTime nicht bezahlen müssen, verstand die von Zoom aufgeworfenen Datenprobleme von Anfang an. Er merkte an, dass die Tausenden von Datenverstößen, die zwischen 2018 und 2019 beobachtet wurden, ein weltweiter Weckruf für Menschen hätten sein sollen, die besser verstehen wollen, wie Plattformen Dritter ihre Daten nutzen.

So verwalten Sie Ihre in Chrome gespeicherten Passwörter auf Android

Jeder, der jemals ein kompliziertes Passwort auf einem mobilen Gerät eingeben musste, wird Ihnen sagen, dass es sich um eine Übung in Langeweile handelt. Versteckt in Chrome for Android befindet sich ein rudimentärer Passwortmanager, der sich Ihre Passwörter für Sie merken kann, was Ihnen ein wenig Frustration erspart. Im Folgenden erfahren Sie, wie Sie es einschalten und verwalten können, an welche Kennwörter es sich erinnert. Unser Tipp beim speichern gespeicherte passwörter löschen android alles weitere entnehmen Sie bitte den folgenden Zeilen. Um zu beginnen, sollten Sie überprüfen, ob die Funktion Gespeicherte Passwörter von Chrome aktiviert ist, können Sie sie aktivieren, ohne es zu merken. Zum Überprüfen öffnen Sie Chrome auf Ihrem Handy, tippen Sie dann auf die Menü-Taste in der oberen rechten Ecke des Bildschirms, wie durch drei Punkte gekennzeichnet, und tippen Sie dann auf Einstellungen.

Der Einstellungsbildschirm „Passwörter speichern“.

Scrollen Sie nach unten, um Passwörter zu speichern: Wenn es eingeschaltet ist, wird es dir so viel sagen und du musst nichts mehr tun, um es einzurichten. Wenn sie ausgeschaltet ist, tippen Sie auf Passwörter speichern und dann auf den Schalter „Passwörter speichern“, um sie auf die Ein-Position zu schalten (sie wird von grau nach blau wechseln). Tippen Sie erneut auf den Kippschalter, um die Passwortspeicherung auszuschalten. Um es auszuprobieren, gehen Sie zu einer Website, bei der Sie ein Konto haben, und melden Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und Passwort an. Sobald Sie dies getan haben, wird Chrome Sie fragen, ob Sie Ihr Passwort speichern möchten. Wenn Sie dies tun, tippen Sie auf Ja; wenn Sie nicht möchten, dass sich Chrome jemals an dieses Passwort erinnert, tippen Sie auf Niemals. Tippen Sie auf das „X“, wenn Sie einfach keine Antwort geben wollen.

Und das ist alles, was man tun muss, um ein Passwort hinzuzufügen. Wenn Sie sehen möchten, an welche Passwörter sich Chrome erinnert, gehen Sie zurück zu Menü > Einstellungen > Passwörter speichern und werfen Sie einen Blick auf die Liste.

Sollten Sie sich entscheiden, dass sich Chrome ein bestimmtes Passwort nicht mehr merken soll, können Sie es leicht für sich vergessen lassen. Tippen Sie auf den Namen der Website, für die Chrome Ihre Anmeldeinformationen vergessen soll, und dann auf die Schaltfläche Löschen: Auf diese Weise entfernt Chrome diese Website aus der Liste der gespeicherten Passwörter, und Sie müssen erneut Ihr Passwort für diese Website manuell eingeben.

  • Das Speichern Ihrer Passwörter auf Ihrem Gerät stellt einige offensichtliche Sicherheitsprobleme dar.
  • Obwohl Chrome Ihr Passwort nicht anzeigt.
  • Sind alle Wetten ungültig, wenn jemand Ihr Telefon in die Finger bekommt.
  • Sie können sich bei jedem Konto anmelden, an das sich Chrome erinnert.
  • Wenn Sie sich dafür entscheiden, dass sich Chrome Ihre Passwörter merkt, sollten Sie auch ein Passwort auf Ihrem Telefon festlegen – oder besser noch, Ihr Gerät verschlüsseln -, um das Risiko zu verringern, dass Ihre Internetkonten in die falschen Hände fallen.